Fibre-asiakaslehti 2022/2023

”Kartonkiteollisuudella on monia eri mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä.”

”Uusiutuvat kuitupohjaiset pakkaukset koostuvat pääosin pape- rista ja kartongista. Niitä kulutetaan nykyään noin 230 miljoonaa tonnia maailmanlaajuisesti. Ne ovat toiseksi suurin pakkausraaka- aine, ja niiden markkinaosuus jatkaa kasvamistaan. Muovista luopuminen edellyttää pakkausteollisuuden suurta muutosta globaalisti”, Cordeiro sanoo. ”Kuluttajien lisääntyvän tietoisuuden johdosta sääntelyviran- omaiset, tuotemerkkien omistajat ja materiaalintoimittajat etsivät innovatiivisia lähestymistapoja kestäviin pakkauksiin.” Isot brändit hereillä Cordeiro on havainnut useiden johtavien kansainvälisten brän- dien tekevän nyt strategisia valintoja, jotka liittyvät pakkaus- suunnitteluun ja materiaaleihin. Monet yhtiöt ovat ilmoittaneet olevansa vahvasti sitoutuneita vähentämään pakkausten hiili­ jalanjälkeä – ja muovista on äkisti tullut tarinan konna. Esimerkiksi suomalaistenkin kotitalouksien hyvin tuntema Uni- lever on ilmoittanut, että vuoteen 2025 mennessä se puolittaa ensi- muovin käytön, mikä vähentää yli 100 000 tonnia muovia vuodessa. ”Yli viidenkymmenen vuoden kasvun jälkeen muovipakkausten käyttö näyttää saavuttaneen huippunsa ja alkaa vähentyä monissa maissa. Sääntelyviranomaiset – ovatpa ne kansallisia, alueellisia tai kunnallisia – ovat myös huolissaan kertakäyttöisten muovien aiheuttamista ongelmista”, Cordeiro toteaa. Ei siis ole ihme, että kuitupohjaisten pakkausmateriaalien kysyntä kasvaa. Maailmanlaajuisten kartonkimarkkinoiden volyymi on nou- semassa 50 miljoonaan tonniin. Määrä koostuu pääasiassa kulutus- tavaroiden kuten elintarvikkeiden, makeisten, juomien, kosmetiikan ja lääkkeiden pakkaamiseen käytettävistä kartonkikoteloista. ”Kartonkiteollisuudella on monia eri mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä.”

Dispersiopäällysteinen kartonki kehityksen kärjessä Muovien käytön vähetessä on tärkeää tunnistaa myös niin kutsu- tun barrier-teknologian merkitys. Nykyisellään monet kartongit saavat jonkinlaisen muovipinnoitteen, Cordeiro sanoo. ”Erittäin ohutta PE-ekstruusiopäällystettä tarvitaan tavallisesti tuomaan lisäsuojaa kartonkipohjaisissa pakkauksissa esimerkiksi vettä tai kaasuja vastaan. Nämä päällysteet ovat välttämättömiä monissa tuotteissa varmistamaan, että pakkaus tekee mitä pitää.” Cordeiron mukaan korkealaatuisen päällystetyn kartongin seg- mentin kasvun jatkuminen edellyttää mekaanisen ja kemiallisen sellun yhdistelmää. ”Taittopakkaussovelluksissa tarvitaan sekä lyhyt- että pitkä­ kuituisia kemiallisia selluja. Viimeaikaisten arvioidemme mukaan valkaistujen sulfaattisellulaatujen maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan jo pelkästään pakkaussegmentissä ylittävän 10 miljoo- naa tonnia vuoteen 2035 mennessä”, hän sanoo. Hämmentäviä innovaatiota Mark Beamesderfer , Metsä Boardin pakkauspalveluista vastaava johtaja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, on samaa mieltä: ympäril- lämme on juuri nyt tapahtumassa todellinen muutos. ”Siirtymä pois muovista tapahtuu kiihtyvällä vauhdilla, koska maiden hallitukset säätävät lakeja, joiden myötä monet muovi- pakkaustuotteet ja -välineet vähenevät ja poistuvat kokonaan”, Beamesderfer sanoo ja lisää, että markkinoilla on myös paljon hämmennystä. ”Esimerkiksi, ennen meillä oli muovipillit, jotka oli kääritty paperiin, mutta nyt on kartonkipillit käärittynä muoviin.” Beamesderferin mukaan covid-19-pandemia ja sen vaikutukset toimitusketjuihin ja materiaalien saatavuuteen ovat vaikeuttaneet eri toimijoiden kehityshankkeita, joissa tähdätään kestävän kehi-

João Cordeiro Konsulttitoimisto AFRY:n globaalin Pulp & Paper -toiminnan johtaja sanoo, että sääntelyviranomaiset, brändinomistajat ja materiaalintoimittajat etsivät innovatiivisia lähestymistapoja kestävän kehityksen pakkauksiin.

Mark Beamesderfer Metsä Boardin Pohjois- ja Etelä-Amerikan pakkaus- palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja uskoo, että pakkauksissa on juuri nyt meneillään valtava muutos, joka tuo hämmennystä markkinoille.

12

Powered by