Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Sisältö

Myynnin tervehdys Asiakaskyselyn tulokset auttavat palvelemaan paremmin sivu 4

Lyhyesti Kuulumisia meiltä ja maailmalta sivut 5–7

Vastuullisuus 2030 vastuullisuustavoitteemme toteutumassa ennakoitua nopeammin sivu 8

Toimitusjohtajalta Tavoitteena kestävä kasvu asiakkaidemme kanssa sivu 9

Pitkäjänteinen ympäristötyö on osa päivittäistä toimintaamme, sivut 66–73

Materiaalina sellu Kartonkiteollisuus saa uusia mahdollisuuksia, kun muoville tarvitaan vaihtoehtoja sivut 10–17

Katse markkinoihin Megatrendit varmistavat sellun kysynnän sivut 20–23

Yhteistyössä ESL Shipping haluaa olla vastuullisen merenkulun edelläkävijä sivut 18–19

Arjessa Aloitat todennäköisesti päiväsi laittamalla sellua suuhun sivut 24–25

Kartonkiteollisuus etsii uusia innovaatioita, sivut 10–17

Asiakkaamme APRIL Group satsaa vastuullisuuteen sivut 26–27

Kestävä metsänhoito Metsän luontoarvojen vaaliminen on tärkeä osa suomalaista metsänhoitoa sivut 28–35

Näkökulma Puupohjainen kiertotalous on nyt ajankohtainen sivu 36

Kemin biotuotetehdas Kemin biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä sivut 37–48

2

Powered by