Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Arjessa

Sellua terveydeksi

MARJA BERISA, Kuva: Minna Kurjenluoma

Selluloosakumi eli natriumkarboksimetyyliselluloosa on ainesosa, jota luultavasti käytät päivittäin, vaikka et sitä huomaakaan.

Useimmat ihmiset käyttävät puupohjaista selluloosaa tie- tämättään päivittäin. Yksi selluloosakumia (CMC) sisäl- tävistä tuotteista on hammastahna. ”Sellua käytetään monien muidenkin tuotteiden val- mistamiseen kuin vain paperiin ja kartonkiin. Siitä val- mistetaan myös CMC:tä eli selluloosajohdannaista, jota käytetään useissa kuluttajatuotteissa”, Metsä Fibren tuote- kehitysjohtaja Pirkko-Leena Hakkarainen sanoo. CMC on vesiliukoinen selluloosajohdannainen, joka sitoo ainesosat sileäksi, helppokäyttöiseksi tuotteeksi. Se antaa hammastahnalle tasaisen rakenteen, juoksevuuden, oikean viskositeetin ja kiillon. Esimerkiksi valkaisevissa hammastahnoissa ja herkille hampaille tarkoitetuissa hammastahnoissa käytetään erityyppisiä CMC-tuotteita. Selluloosakumia on myös hammasprotetiikan tuotteissa. Sitä käytetään liimassa, joka luo täydellisen istuvuuden tekohampaisiin. Näkymätön mutta välttämätön Nouryon on maailman johtava erikoiskemikaalien tuot- taja, joka valmistaa CMC:tä Äänekoskella. Yritys saa tärkeän raaka-aineensa, sellun, suoraan Metsä Fibren biotuotetehtaalta. Tuotantolaitokset sijaitsevat samalla tehdasalueella. ”CMC on erittäin monipuolinen tuote. Sitä käytetään maustekastikkeissa, leipomotuotteissa, proteiinijuomissa, jogurteissa, pyykinpesuaineissa, silmätipoissa, kylmä­ pusseissa, viininjalostuksessa, eläinlääkinnässä, öljyn-

porauksessa ja sadoissa muissa sovelluksissa”, teknisen kehityksen päällikkö Yogesh Solanki Nouryonilta kertoo. CMC:n valmistuksessa on kaksi vaihetta. Ensimmäi- sessä vaiheessa selluloosa lietetään emäksiseen liuokseen, joka avaa selluloosan rakennetta, jotta tuotteen seuraavan valmistusvaiheen reaktio onnistuu. ”Toisessa vaiheessa selluloosa voi reagoida natrium­ monoklooriasetaatin kanssa, jolloin saadaan natrium- karboksimetyyliselluloosaa”, Solanki selittää. Laatuja eri käyttötarkoituksiin CMC:tä on nykyään kolmea eri päätyyppiä. Tekninen CMC on tarkoitettu teollisiin käyttökohteisiin. Puhdis- tettua, teollisiin sovelluksiin sopivaa CMC:tä käytetään muun muassa paperin ja kartongin valmistuksessa. Puh- tainta CMC:tä käytetään elintarvikkeisiin ja muihin kulut- tajatuotteisiin. Säännellyillä teollisuudenaloilla lainsäädäntö ja testaus voivat kestää useita vuosia, joten hyväksynnän saaminen on kallis prosessi. Kaikkien ainesosien on oltava huippu­ laatuisia. Kyseessä on kaikkea muuta kuin bulkkituote, Hakka- rainen toteaa. “Pikemminkin CMC on laaja kokoelma erilaisia laatuja, joilla kaikilla on ainutlaatuinen käyttötarkoituksensa ja toiminnallisuutensa. Pohjoiseen puuhun perustuva kor- kealaatuinen sellu on hyvä pohja monille nykyaikaisille CMC-tuotetyypeille ja alan tulevalle kehitykselle.” •

Yogesh Solanki Teknisen kehityksen päällikkö, Nouryon, Lontoo. Hän on Royal Society of Chemistry -seuran jäsen.

Pirkko-Leena Hakkarainen Tuotekehitysjohtaja, Metsä Fibre. Hän on epäorgaani- sen ja analyyttisen kemian tohtori.

24

Powered by