Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Toimintamme

Vastuullisen metsänhoidon koko kuva

MARKKU RIMPILÄINEN, Kuvat: Pasi Salminen & Sami Tirkkonen

Metsä Groupin esittelykohde Nemus Futurum avaa lisätyllä todellisuudella täydennetyn näkymän suomalaiseen metsäluontoon ja kestävän metsänhoidon parhaisiin käytäntöihin metsän kasvun eri vaiheissa.

”Uuden teknologian avulla pystymme havainnollistamaan, miten metsä kasvaa ja miten metsänhoidon erilaiset toimenpiteet vaikuttavat puiden kasvuun”, kertoo Nemus Futurumin pääopas ja Metsä Groupin viestinnän asiantuntija Annamari Heikkinen . Kun vieraat siirtyvät uudistushakkuulta taimikkoon, iPadiin latautuu animaatio. Se näyttää, miten hoidetussa taimikossa vart- tuvat kuusen taimet saavat lisää tilaa ja valoa, kasvavat nopeam- min ja sitovat enemmän hiilidioksidia. Aitoja elämyksiä suomalaismetsässä Kun uudenlaista metsänhoidon esittelykohdetta suunniteltiin, oli selvää, että vieraat viedään aitoon suomalaismetsään. ”Metsä pitää nähdä ja kokea paikan päällä. Vain oikeassa met- sässä voi tuntea kaikki sen tuoksut ja fiilistellä, miltä sammal tuntuu jalan alla”, Heikkinen toteaa. Esittelykohde avattiin vuonna 2019 Metsä Groupin omistaman perinteikkään Kirkniemen kartanon maille. Esittelykohde sai nimen Nemus Futurum eli tulevaisuuden metsä. Kierroksella vierailijat pääsevät näkemään, miten metsäluon- non monimuotoisuus turvataan metsänhoidon eri vaiheissa. Kävi- jät tutustuvat esimerkiksi säästöpuuryhmiin, tekopökkelöihin ja suojavyöhykkeisiin.

Havupuun kasvu pienestä taimesta täysimittaiseksi puuksi kestää keskimäärin 80 vuotta. Puiden varttuessa talousmetsissä tehdään monenlaisia kasvua edistäviä metsänhoitotoimia. Metsä Groupin kestävän metsänhoidon esittelykohde Nemus Futurumissa Lohjan Kirkniemessä aika tiivistyy. Kestävän metsän­ hoidon parhaisiin käytäntöihin metsän kasvun eri vaiheissa voi tutustua kattavasti reilussa kahdessa tunnissa. Vieraat saavat tietoa talousmetsän luonnonhoidon tarpeellisuu- desta. Lisäksi he saavat kokea, miten hyvä metsänhoito vaikuttaa muun muassa ilmastoon sekä luonnon monimuotoisuuteen. Opastettu kierros alkaa kohteelta, jolle on istutettu uudistus- hakkuun jälkeen kuusen taimet. Sen jälkeen siirrytään seitsemän vuotta vanhan taimikon kautta noin 60 vuotta vanhaan, harven- nettuun metsään. Kun taimikonhoito tehdään oikea-aikaisesti, ensimmäisestä harvennuksesta voi saada jopa 30–50 prosenttia enemmän harvennuspuuta. Vieraat pääsevät tutustumaan erityyppisiin metsäkohteisiin ja erilaisiin metsänhoitomenetelmiin, jaksollisen kasvatuksen lisäksi päästään näkemään myös jatkuvapeitteistä kasvatusta. Kokonaisuus täydentyy lisätyn todellisuuden avulla. Jokaisella vierailijalla on käytössään iPad, joka antaa lisätietoja esittely­ kohteesta tai vie käyttäjänsä ajassa taakse- tai eteenpäin.

49

Powered by