Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Yhteistyössä

Meriliikenteen päästöt vähenevät yhteistyöllä

MATTI REMES, Kuva: Roope Permanto

Kiinnostus vähähiilisiin merirahteihin kasvaa vauhdilla, sanoo ESL Shippingin Matti-Mikael Koskinen. Metsä Groupin pitkäaikainen kumppanuus mahdollistaa varustamolle investoinnit vähäpäästöisiin aluksiin.

ESL Shippingin toimitusjohtaja Matti-Mikael Koskinen seuraa aitiopaikalta kansainvälisen meriliikenteen kehi- tystä, sillä hänen johtamansa varustamo kuuluu Itämeren johtaviin kuivia irtolasteja kuljettaviin yhtiöihin. Varustamoalalla kaksi vuosikymmentä toiminut konkari kertoo, että yksi trendi nousee alalla ylitse muiden. Eten- kin Pohjois-Euroopassa kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on voimakkaassa kasvussa. “Haluamme kuulua vastuullisen merenkulun edellä­ kävijöihin ja aiomme vähentää päästöjä 50 prosenttia kuljetusyksikköä kohden vuoteen 2030 mennessä. Koko- naan hiilineutraali operointi on tavoitteena vuoteen 2050 mennessä”, hän sanoo. Yhteinen visio päästöjen vähentämisestä Koskinen korostaa, että merikuljetusten päästöjen vähen- täminen edellyttää tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Hyvä esimerkki on ESL Shippingin ja Metsä Groupin vuosia jatkunut kumppanuus, jossa varustamo kuljettaa sellua, sahatavaraa ja muita puutuotteita Euroopan sata- miin sekä raakapuuta Metsä Groupin tuotantolaitoksille. “Molemmilla yhtiöillä on selkeä visio ympäristö­ vaikutusten vähentämisestä. Päästöjen leikkaaminen vaa-

tii meiltä investointeja entistä ympäristöystävällisempään laivastoon. Se taas edellyttää kumppania, joka sitoutuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön.” Kokoluokkansa tehokkaimmat alukset ESL Shippingin ruotsalainen tytäryhtiö AtoB@C Shipping on tehnyt tilauksen seitsemästä uudesta aluksesta, joiden kasvi- huonekaasupäästöt ovat nykyisiin aluksiin verrattuna lähes 50 prosenttia pienemmät kuljetettua rahtiyksikköä kohti. Vuosina 2023–2024 käyttöön tulevat Green Coaster -laivat ovat energiatehokkaita sähköhybridialuksia, joi- den akustot ja maasähköratkaisut mahdollistavat täysin päästöttömät ja meluttomat satamakäynnit. Alukset voivat myös saapua ja lähteä satamasta pelkällä sähkövoimalla. Alukset ovat kokoluokassaan maailman tehokkaimmat. Niiden kantavuus on 5 350 tonnia, pituus 90 metriä, leveys 16 metriä ja syväys 6 metriä. “Energiatehokkuuden ohella laivat on suunniteltu niin, että niillä pystytään kuljettamaan entistä suurempia lasti- määriä”, Koskinen kertoo. Hänen mukaansa esimerkiksi sellun kuljetukset tehostu- vat, sillä alusten lastiruumatilavuus suhteessa kantavuuteen on merkittävästi vanhempia aluksia suurempi. Näin myös korkeampia sellupaaliyksiköitä lastattaessa saadaan aluk- sen koko lastinkantokyky hyödynnettyä.

18

Powered by