Fibre-asiakaslehti 2022/2023

kasvulle pitkällä aikavälillä. Toki vuosien välillä on jatkossakin syklisesti eroja“, Amberla toteaa. Hyvä esimerkki kasvavista tuoteryhmistä ovat pehmopaperista valmistetut hygieniatuotteet, kuten WC-paperi, käsipyyhkeet ja nenäliinat. Sellusta valmistetun kartongin ja muiden pakkausmateriaalien kysyntä kasvaa puolestaan sitä mukaa, kun kehittyvien talouk- sien elintaso nousee. Perinteisen torikaupan sijaan yhä useammat kuluttajat ostavat pakattuja elintarvikkeita myymälöistä. Myös nopeassa kasvussa olevassa verkkokaupassa tarvitaan tuotteiden kuljettamiseen lisää pakkausmateriaaleja. Puukuidusta vaihtoehtoja muoville Kaikkialla maailmassa tapahtuva vihreä siirtymä pois fossiilisista raaka-aineista vauhdittaa sellun kysyntää, sanoo Lansdell. Vaihto- ehtoisten materiaalien tulee olla uusiutuvia ja niiden hiilijalanjäljen mahdollisimman pieni. Esimerkiksi pakkausala etsii muoveja kor- vaavia ratkaisuja kertakäyttöastioille ja elintarvikepakkauksiin. “Myös muovipulloille haetaan kuitupohjaisia vaihtoehtoja. Kaikkiin näihin sovelluksiin tarvitaan sekä kierrätyskuitua että ensikuitua. Tulevina vuosina nähdään varmasti lisää puukuituun pohjautuvia innovaatioita”, hän sanoo.

Kehitystä vauhdittaa lainsäädäntö, joka rajoittaa fossiilisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden valmistusta. EU on jo kieltänyt tietyt kertakäyttömuovituotteet, ja moni maa on rajoit- tanut esimerkiksi muovikassien käyttöä. Litvay huomauttaa, että sellupohjaisten tekstiilikuitujen mer- kitys kasvaa globaaleilla tekstiilimarkkinoilla tulevaisuudessa. “Kestävästi tuotettujen tekstiilikuitujen kysyntä kasvaa, kun öljypohjaisten materiaalien tilalle tarvitaan ympäristöä vähem- män kuormittavia vaihtoehtoja. Muun muassa puuvillan viljelyyn kohdistuu paineita, sillä se kuluttaa runsaasti vettä ja vie tilaa ruuantuotannolta”, hän sanoo. Myös Lansdell uskoo puukuidusta valmistettujen tekstiilien läpimurtoon tulevina vuosina. “Suomi kuuluu edelläkävijöihin uusien teknologioiden kehit- tämisessä. Valmistus on vielä kallista, mutta kustannustaso on laskemassa. Mahdollisuudet ovat valtavat, sillä niin kuluttajat, hallitukset kuin kansalaisjärjestötkin haluavat uusia vaihtoehtoja polyesterille ja puuvillalle.” Kysyntää kaikille sellulaaduille Amberla sanoo, että pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat valoisat kaikille sellulaaduille.

Maailman pehmopaperituotannon kehitys

Toteutuma

Ennuste

Miljoonaa tonnia

60

+2–3 % /v

50

40

30

20

10

0

Lähde: Hawkins Wright, Metsä Fibre

21

Powered by