Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Asiakkaamme

Vastuullisuus yhdistää

ANNA HOGAN, Kuva: APRIL Group

Kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet yhdistävät Metsä Fibreä ja sen asiakasta APRIL Groupia. Metsä Fibre toimittaa APRILille pitkäkuituista havusellua, mutta yhtiöiden kumppanuus on paljon muutakin.

Indonesialainen APRIL Group on maailman suurimpia sellun ja paperin valmistajia. Yhtiöllä on suuri paperi- ja sellutehdas Riaun provinssissa Sumatralla, mutta se hank- kii havusellua myös Metsä Fibreltä. Vastuullisuus on ollut tärkeä tekijä APRILille yhtiön alkuajoista lähtien. Valtaosa yhtiön sellusta ja paperista viedään Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille ja yhtiön PaperOne™- tuotemerkkiä myydään 70 maassa. PaperOne-tuotteet ovat PEFC-sertifioituja, joten niiden raaka-aine on peräisin kes- tävästi hoidetuista ja jäljitettävistä lähteistä. Yhteisiä tavoitteita APRIL aloitti selluntuotannon vuonna 1995 ja kaupallisen paperintuotannon kolme vuotta myöhemmin. Osana Sus- tainable Forest Management Policy 2.0 -käytäntöään yhtiö soveltaa vastuullisuussitoumuksia koko toimitusketjuunsa. Metsä Fibre on yhtenä tärkeimmistä havusellun toimitta- jista osa tätä ketjua. APRIL on seurannut kattavasti käyttämänsä puun lailli- suutta vuodesta 2002 alkaen ja näin estänyt laittomasti kaade- tun puun päätymisen sen toimitus- ja tuotantoketjuun. Myös kaikki Metsä Fibren toimittama raaka-aine on jäljitettävissä. Jokin aika sitten APRIL ryhtyi toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti ilmastoon, ympäris-

töön ja ihmisiin. Tutkimustietoon pohjautuvat toimenpi- teet on aikataulutettu, ja ne tekevät APRILista vastuulli- semman, kiertotalouden periaatteiden mukaan toimivan yrityksen vuoteen 2030 mennessä. APRIL hyödyntää uusinta teknologiaa ja investoi voimak- kaasti tutkimus- ja kehitystoimintaan. Yritys tekee teknistä yhteistyötä Metsä Fibren kanssa, pääasiassa pitkäkuitui­ sen sellun käytön optimointiin liittyen, sekä pitää Metsä Fibren uusiutuvaa energiaa käyttävää sellutehdasta bench­ marking-kohteenaan. APRIL Groupiin kuuluvan PT Riau Andalan Pulp and Paperin operatiivinen johtaja Eduward Ginting kertoo Metsä Fibren ja APRILin vastuullisuustavoitteiden olevan samansuuntaisia, ja yhtiöiden jakavan muitakin tavoitteita. ”Metsä Fibren toiminta tukee visiotamme olla jatkossakin vastuullisesti johdettu, raaka-ainelähtöinen yritys, joka nou- dattaa kestävän kehityksen parhaita käytäntöjä. Meille Metsä Fibre on paljon enemmän kuin pelkkä tavarantoimittaja. Vierailin muutama vuosi sitten Metsä Fibren tehtaalla ja olin todella vaikuttunut yhtiön toiminnasta ja siitä, miten yritys hyödyntää ympäristöystävällistä teknologiaa ja uusiutuvaa energiaa, aivan kuten mekin”, hän sanoo. ”Metsä Fibre on yksi alan ekologisimmista ja vastuul- lisimmista toimijoista, ja olemme ylpeitä, että saamme

26

Powered by