Fibre-asiakaslehti 2022/2023

APRIL on seurannut kattavasti käyttämänsä puun laillisuutta vuodesta 2002 alkaen. Myös kaikki Metsä Fibren toimittama raaka-aine on jäljitettävissä.

tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Uskomme, että vahva kumppanuutemme tuo merkittävää lisäarvoa molemmille yrityksille.” Vastuullista kasvua Maaliskuussa 2022 APRIL ilmoitti suunnitelmistaan rakentaa uusi vastuullisia kartonkipakkauksia valmistava tehdas lähelle nykyistä toimipaikkaansa Riaun provins- sissa. Valmistuttuaan tehdas pystyy tuottamaan vuosit- tain 1,2 miljoonaa tonnia taivekartonkia. Tarvitsemansa lisäkuidun APRIL hankkii nykyiseltä toimitusketjultaan ja avaintoimittajiltaan kuten Metsä Fibreltä. APRILin mukaan toimialan ennusteet kertovat, että kartonkipakkausten markkinan odotetaan kasvavan glo- baalisti kolme prosenttia vuonna 2022. Kysyntää kasvattavat nopea kaupungistuminen, verkkokaupan kasvaminen ja muutokset kuluttajamieltymyksissä. APRIL pyrkii vastaa- maan kysyntään kierrätettävillä, biohajoavilla ja entistä ympäristöystävällisemmillä pakkausratkaisuilla. ”Liiketoimintamme kasvu on linjassa tuotantoketjumme loppupään monipuolistamista koskevan strategiamme kanssa. Näin pystymme vastaamaan maailmanlaajuiseen siirtymään pois muoveista biohajoaviin, uusiutuviin vaihto- ehtoihin”, Ginting sanoo.

”Kuituun pohjaavana yrityksenä olemme biotalouden ytimessä ja näemme biohajoavien ja vastuullisten tuot- teiden kysynnän kasvussa hienoja mahdollisuuksia liike­ toiminnallemme.” •

APRIL Group Yksi maailman suurimmista sellun ja paperin valmistajista. • Työllistää yli 8 000 henkilöä

• Kaupallista sellutuotantoa vuodesta 1995 • Kaupallista paperituotantoa vuodesta 1998

• Sellun tuotantokapasiteetti 2,8 miljoonaa tonnia vuodessa • Paperin tuotantokapasiteetti 1,15 miljoonaa tonnia vuodessa • PEFC-sertifikaatti vuodesta 2014 • Painopiste tutkimus- ja kehitystyössä – ei käytä geenimuunneltuja organismeja tutkimusohjelmissaan www.aprilasia.com

Eduward Ginting APRIL Groupiin kuuluvan PT Riau Andalan Pulp and Paperin operatiivinen johtaja. Hän on toiminut useissa tehtävissä sellu- ja paperiteollisuudessa.

27

Powered by