Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Tuho kuitenkin harmitti ja kypsytti tuoreen metsänomistajan mielessä päätöksen. ”Päätin, että hoidan tilan metsät kuntoon niin, ettei vastaavia takapakkeja enää satu.” Metsä on lainassa tulevilta sukupolvilta Junkkalan kaltaisia yksityisiä metsänomistajia on Suomessa yli 600 000. Yhdessä he omistavat lähes 60 prosenttia Suomen metsä­ pinta-alasta. Metsäteollisuuden näkökulmasta yksityiset metsänomistajat ovat tärkeä ryhmä, sillä he myyvät teollisuudelle 80 prosenttia sen tarvitsemasta kotimaisesta puusta. Tavoitteiltaan yksityismetsänomistajien joukko on moni­ muotoinen. Siinä missä joku painottaa metsästä saamaansa puu- kauppatuloa, toisen vaakakupissa painavat metsän aineettomat arvot. Suurin osa metsänomistajista on monitavoitteisia, eli metsä on heille sekä taloudellinen turva että virkistyksen lähde. ”Työssäni pyrin huomioimaan metsänomistajan tavoitteet ja te- kemään ehdotukset metsänhoidosta tältä pohjalta. Moni ajattelee, että metsä on meistä jokaisella vain väliaikaisessa omistuksessa, ja tavoitteena on, että se säilyy mahdollisimman hyvässä kunnossa omana omistusaikana”, Reko sanoo. Suomalaisten metsänomistajien ylisukupolvinen ajattelu käy parhaiten ilmi metsän uudistamisessa. Yhtä kaadettua puuta kohti istutetaan ainakin neljä uutta tainta.

Juho Junkkala, metsänomistaja

”Metsänhoito ja metsäasiat kiinnostavat minua nykyään enemmän kuin juuri sukupol- venvaihdoksen jälkeen. Auto- matkoilla huomaan tienvarsien hoitamatta jääneet metsät eri tavalla kuin ennen.”

Suomessa metsien käyttöä ohjaavat lainsäädäntö sekä metsäsertifioinnin vaatimukset. Sertifikaatti kertoo, että puu tai siitä valmistettu tuote tulee kestävästi hoidetusta metsästä.

31

Powered by