Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Myynnin tervehdys

Tutustu asiakaskyselyn tuloksiin

Palvelemme entistäkin paremmin

Keväällä 2022 kaikilla markkina-alueilla toteuttamamme asiakaskyselyn tulokset olivat muka- vaa luettavaa. Vastasitte kyselyyn aktiivisesti ja annoitte paljon sekä positiivista että rakentavaa palautetta toiminnastamme. Suuri kiitos kaikille vastaajille! Saimme teiltä kiitosta tuotteiden laadusta, luotettavuudesta ja asiakaspalvelusta sekä panostuk­ sestamme vastuullisuuteen. Kysyimme myös, miten voisimme kehittää pitkän aikavälin yhteis­ työtä kanssanne. Vastauksissa nousi esiin, että moni odottaa pääsevänsä tekemään kanssamme aiempaa tiiviimpää yhteistyötä ja tapaamaan pitkästä aikaa saman pöydän ääressä kasvokkain. Asiakaskysely antaa meille arvokasta tietoa ja auttaa meitä parantamaan toimintaamme jatku- vasti. Analysoimme tulokset ja määritimme toimenpiteet, joihin tartumme kaikilla markkina-­ alueilla. Neljä tärkeintä kehityskohtaa ovat toimitusketjun hallinta, tuotteet ja innovointi, kumppanuudet ja yhteistyö sekä hintojen ja kustannusten hallinta. Tarjoamme jatkossa asiakkaillemme entistä parempaa tukea esimerkiksi vastuullisuuden kehit- tämiseen sekä energiankulutuksen ja veden käytön vähentämiseen. Ensi vuonna käynnistyvän Kemin biotuotetehtaan myötä pystymme entistä paremmin vastaamaan kasvavaan korkea­ laatuisen, vastuullisesti tuotetun sellun kysyntään. Haluamme aina ylittää asiakkaidemme odotukset. Se onnistuu, jos pystymme jatkuvasti uudis- tumaan ja kehittämään vahvuuksiamme. Kuulemme jatkossakin mielellämme, miten olemme tässä työssä onnistuneet.

Ari Harmaala Johtaja, Myynti ja markkinointi Metsä Fibre

4

Powered by