Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Kemi

Kasvusykäys koko Pohjois-Suomelle

Biotuotetehdas oli tervetullut uutinen Kemin Satama Oy:lle, joka tehtaan rakentamispäätöksen myötä käynnisti mittavat kehitysinvestoinnit. Väylävirasto syventää Ajoksen meriväylän 12-metriseksi ja samalla satama-­ allasta ruopataan isommille aluksille sopivaksi. Satama-alueelle rakennetaan uusi 400-metrinen laituri ja tehdään mittavat investoinnit infrastruktuuriin ja digitaalisiin järjestelmiin. Investointien arvo on lähes 50 miljoonaa euroa, johon on saatu EU-rahoitusta 13,6 miljoonaa euroa. Kemin Sataman toimitusjohtaja Markku Raution mukaan satama nousee palvelutasoltaan ja laadultaan Suomen kärkikastiin. Samalla korostuu Kemin asema Pohjois-Suomen logistisena solmukohtana ja porttina vientimarkkinoille. ”Uudistettu satama tuo uutta elinvoimaa koko Pohjois-Suomelle ja biotuote­ tehdas toimii tärkeänä veturina. Ilman tehtaan rakentamispäätöstä näitä investointeja ei olisi tehty”, Rautio sanoo. Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen on samoilla linjoilla ja muis- tuttaa, että biotuotetehtaan rakentaminen turvaa jatkuvuuden Kemin yli satavuotiaalle metsäteollisuusperinteelle. ”Kemin biotuotetehdas avaa aivan uusia mahdollisuuksia kehittää metsä­ teollisuutta, tulevaisuuden tuotteita sekä alan koulutusta. Samalla se vahvis- taa Kemin asemaa kiertotalouden keskittymänä ja edelläkävijänä sekä hyvänä kokeilualustana uusille metsäteollisuustuotteille”, Ruotsalainen toteaa.

Kuljetus- ja varastointiajat ovat hankinta- ja toimitusketjuissa mahdollisimman lyhyet.

Kemin biotuotetehtaan vienti keskitetään kokonaisuudessaan Ajoksen satamaan, jonne on rakennettu tehtaan 37 000 neliön tuotevarasto.

47

Powered by