Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Nemus Futurumin moderniin laavuun mahtuu kerralla noin 20 henkilöä. Puun kasvurenkaita jäljittelevä rakennus on rakennettu Metsän omia puutuotteita käyttäen.

Hän suosittelee Nemus Futurumissa käyntiä kaikille Metsä Fibren asiakkaille, mutta myös arkkitehdeille ja sahatavaran jalostajille. ”Vastuullisuutta vaaditaan nykyisin sekä puun myyjiltä että puun käyttäjiltä. Nemus Futurum tarjoaa hyvää käytännön­ läheistä ymmärrystä suomalaisesta metsänhoidosta sekä upeita luontoelämyksiä. Jos vierailu kiinnostaa, kannattaa olla yhtey- dessä Metsä Fibren yhteyshenkilöön. Asiakkaamme ovat lämpi- mästi tervetulleita vierailemaan keskukseen.” •

Kesällä 2022 Kirkniemeen saatiin kolme mehiläispesää. Mehi- läisillä on tärkeä rooli metsämarjojen pölyttäjinä ja jopa metsien uudistajina, sillä uudistushakkuualueelle ilmestyvät siemenistä leviävät pioneerilajit, kuten maitohorsma, nokkonen ja vadelma, tarvitsevat mehiläisiä pölyttäjiksi. Myös metsänhoidosta kertyvä uusi tieto otetaan huomioon Nemus Futurumissa. Uudistushakkuualueella esitellään Metsä Groupin kehittämä kääntömätästys, joka korvaa raskaan maan- muokkauksen ja antaa taimelle suotuisat kasvuolosuhteet. Metsä yllättää kävijänsä Nemus Futurumin vieraat ovat olleet hyvin vaikuttuneita näke- mästään, kertoo Metsä Fibren myynti- ja markkinointijohtaja Ari Harmaala . ”Monet kävijät ovat olleet kiinnostuneita metsien monimuo- toisuudesta. Heille on ollut yllätys esimerkiksi se, miten laajoja suojavyöhykkeitä metsään jätetään”, Harmaala sanoo.

Nemus Futurum • Etäisyys Helsingistä 70 kilometriä • Avoinna kutsuvierasryhmille toukokuusta lokakuuhun, suljettu heinäkuussa • Opastuskielinä suomi ja englanti

Ari Harmaala Metsä Fibren myynti- ja markkinointijohtaja, joka käy Nemus Futurumissa vierailuja isännöidessään hyviä keskusteluja kestävän metsänhoidon merkityksestä.

Annamari Heikkinen Metsä Groupin viestinnän asiantuntija, joka toimii kesäisin Nemus Futurumin pääoppaana.

52

Powered by