Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Maailmalla

Kehittyvä Guangxi

ANNA GUSTAFSSON, Kuva: Shutterstock

Guangxin provinssi Etelä-Kiinassa ottaa kaiken irti ihanteellisesta sijainnistaan ja nopeasti kehittyvästä infrastruktuuristaan. Investointien ansiosta alueen paperin- ja kartongintuotannon kapasiteetin odotetaan kasvavan voimakkaasti.

Guangxin provinssi tunnetaan ikonisista maisemistaan, kuten rehevistä laaksoistaan, viehättävistä riisiterasseistaan sekä Gui- linin vuorista ja vesistöistä, joita miljoonat matkailijat saapuvat vuosittain ihastelemaan. Suurin piirtein Norjan kokoisen Guangxin autonomisen alueen väkiluku on yli 50 miljoonaa, ja se on nykyisin paljon muuta- kin kuin matkakohde. Alueen ihanteellinen sijainti porttina Kaakkois-Aasian markkinoille houkuttelee sinne huomattavia investointeja kansallisilta ja globaaleilta paperi- ja selluteollisuu- den yrityksiltä. Guangxi on Kiinan metsäisimpiä alueita: metsät peittävät maa-alasta noin 60 prosenttia eli lähes 15 miljoonaa hehtaaria. Tästä yksin eukalyptusviljelmiä on 2,66 miljoonaa hehtaaria. Alueen tärkeimpiä puulajeja ovat eukalyptus, kiinanpunamänty ja mulperipuu. Vaikka Guangxi pitää Kiinan ykköspaikkaa sahatavaran tuotannossa, paperi- ja selluteollisuuden osalta se on aiemmin keskittynyt lähinnä myyntiin ja markkinointiin, ei niinkään tuotantoon. Guangxin paperin- ja selluntuotanto on tähän asti ollut vain muutama prosentti koko Kiinan tuotannosta. Viime vuosina useat

paperi- ja selluyritykset ovat kuitenkin ilmoittaneet tekevänsä suuria investointeja toimintojensa laajentamiseen alueella. Metsä Fibren Aasian ja Tyynenmeren maiden (APAC) myyn- nistä Shanghaista käsin vastaavan johtaja Harri Vertasen mukaan Guangxista on tulossa keskeinen paikka metsäteollisuudelle. ”Vuoden 2019 jälkeen useat suuret paperitehtaat ovat laajen- taneet täällä viljelymetsiin sekä paperin ja sellun tuotantoon. Seuraavan 3–5 vuoden aikana Guangxin vuotuinen paperin- ja selluntuotannon kapasiteetti nousee 25 miljoonaan tonniin”, Vertanen arvioi. Täyttä vauhtia eteenpäin Guangxin alueella toimii kaikenkokoisia paperi- ja selluyrityksiä, joista merkittäviä ovat esimerkiksi Sun Paper ja APP Guangxi. Molempien vuotuinen paperin- ja selluntuotannon kapasiteetti on 3,5 miljoonaa tonnia. Monen keskisuuren yrityksen tuotanto­ kapasiteetti on alle 100 000 tonnia vuodessa, kuten Qifengillä, joka valmistaa 25 000 tonnia paperia vuosittain. Huomattavista investoinneista tuotannon kasvattamiseen ovat APP Guangxin ja Sun Paperin ohella ilmoittaneet Asia Symbol,

53

Powered by