Fibre-asiakaslehti 2022/2023

”Suuret pehmopaperijätit jatkavat kapasiteettinsa kasvattamista, jolloin pienten toimijoiden markkinaosuus yleensä pienenee.”

konserni. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö käsit- teli yli 1,4 miljoonaa TEU-konttia (Twenty Foot Equivalent Unit). Shanghaissa toimivan Metsä Groupin logistiikkapäällikkö Myra Jin mukaan Beihain sataman kapasiteettia on kuitenkin kasvatet- tava alueen lisääntyvää paperin- ja selluntuotantoa vastaavaksi. ”Beihain Tieshanin satama keskittyy kappaletavararahdin käsit- telyyn ja kotimaan konttikuljetuksiin, ja on melko ruuhkautunut. Investointeja on tehty paperin- ja selluntuotannon kasvattami- seen, mutta sataman rakentaminen on jäänyt pahasti jälkeen. Tieshan on nyt pullonkaula, joka hidastaa saapuvia materiaali­ toimituksia ja lopputuotteiden lähteviä toimituksia”, Ji sanoo. Sataman laajennuksessa rakennetaan kaksi laituripaikkaa 150-tonnisille aluksille ja neljä pienemmille aluksille. Laajen- nuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 puoliväliin men- nessä. Laajennuksen myötä Beihain Shibulinin satama suljetaan muutaman vuoden kuluttua, ja sen toiminnot siirtyvät vähitellen Tieshanin satamaan. Vaikka paperiliiketoiminnan kilpailun odotetaan kovenevan alueella, ITOCHUn He näkee tulevaisuuden valoisana. ”Metsä Fibre toimittaa laadukkaita tuotteita, takaa säännöl- liset toimitukset ja tarjoaa teknistä asiakaspalvelua. Nämä ovat kumppanuuden arvokkaimpia asioita. Tulevaisuudessa odotan Metsä Fibren vahvistavan läsnäoloaan Etelä-Kiinassa ja etenkin Guangxin alueella.” •

mistä tehtaista ovat tosin vanhanaikaisia, eivätkä ne useinkaan vastaa nykyajan ympäristöstandardeja. ”Suuret yritykset valmistavat perustuotteita, kuten taivekarton- kia ja pehmopaperia, pienet yritykset puolestaan erikoispapereita. Suuret pehmopaperijätit jatkavat kapasiteettinsa kasvattamista, jolloin pienten toimijoiden markkinaosuus yleensä pienenee”, hän sanoo. Runsaasti osaavaa työvoimaa ITOCHU Guangzhou Limited on toiminut Metsä Fibren agent- tina APAC-alueella vuodesta 2005. ITOCHU Guangzhoun sellun myynnistä vastaava päällikkö He Xin arvioi Guangxin markki- noiden kasvun jatkuvan nopeana tulevina vuosina. ”Pehmopaperin valmistajien tuotot ovat tällä hetkellä pienet, mutta tuotantokustannukset ovat pysyneet Guangxissa matalina, ja alueella on runsaasti osaavaa työvoimaa. Rannikkoalueella palkkakustannukset ovat 18 prosenttia matalammat kuin sisä- maan kaupungeissa, ja maa-alueiden ja tehdasrakennusten vuok- rat ovat pienemmät. Uskon, että Guangxin provinssista tulee mer- kittävä paperin ja sellun tuottaja, ja että osa toiminnoista siirtyy läheisestä Guangdongista Guangxiin”, He toteaa. Vientipainotteisessa liiketoiminnassa logistiikalla on merkit- tävä osa kaupan ja toimitusketjun kannalta. Alueen pääkaupunki Nanningista rannikolle johtavan maantien sekä raideyhteyksien lisäksi Guangxin laajenevat satamatoiminnot ovat välttämättömiä alueen kasvavalle merkitykselle. ”Koska Guangxin tuotanto ylittää alueen tarpeet, paperi- ja sellutehtaat myyvät tuotteitaan naapurialueille, kuten Guang- dongiin, Yunnaniin, Guizhouhun ja Sichuaniin, sekä vievät niitä Kaakkois-Aasian maihin ja Lähi-itään”, He kertoo. Meriyhteydet tärkeässä roolissa Alueen tärkeimmät satamat ovat Qinzhou ja Fangcheng, sekä etenkin Beihain Shibulin ja Tieshan. Satamia operoi Beibu Gulf Port Group, joka on Kiinan kahdeksanneksi suurin konttisatama-

ITOCHU Corporation Japanilainen vuonna 1858 perustettu kauppayhtiö on yksi Metsä Fibren omistajista yhdessä Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Boardin kanssa. ITOCHU harjoittaa nykyään kotimaan kauppaa sekä erilaisten tuotteiden ja materiaalien tuontia ja vientiä. Yritys toimii eri sektoreilla, joita ovat tekstiilit, metallit, mineraalit, elintarvikkeet, tietoliikennetekniikka, rahoitus, energia, kemikaalit ja koneet. www.itochu.co.jp

Myra Ji Metsä Groupin logistiikkapäällikkö Shanghaissa. Hän on hoitanut tehtävää vuodesta 2015 lähtien.

55

Powered by