Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen biometanolin tuotanto­ laitoksen. Biometanolia voidaan käyttää esimerkiksi liikenne­ käyttöön soveltuvien biopolttoaineiden komponenttina. Veolian raaka-aineena on sellunvalmistusprosessin yhteydessä syntyvä raakasulfaattimetanoli. Laitos on parhaillaan rakenteilla ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuonna 2024. Kovasta kasvuvauhdista huolimatta Metsä Fibre kumppanei- neen on Lagerblomin mielestä vasta alkumatkalla biotuotteiden hyödyntämisessä. ”Vastuullisesti tuotetuilla biokemikaaleilla on varmasti kysyn- tää tulevina vuosina. Tarvitsemme lisää kumppaneita, jotka voivat jalostaa uusia lopputuotteita. Selluteollisuutta on joskus pidetty vanhoillisena, mutta pitää muistaa, että sellun tuotanto mahdollistaa muun muassa biokemikaaleihin perustuvat uudet tuoteideat.” • Metsä CTO -raakamäntyöljy • Raaka-aineina mänty, kuusi ja koivu • Jaetaan kolmeen komponenttiin: mäntyöljyn rasvahapot (TOFA), hartsit ja sterolit Metsä CST -raakasulfaattitärpätti • Raaka-aineina mänty ja kuusi • Koostuu haihtuvista aineista, pääasiassa terpeenijakeista ja tisleistä

”Vastuullisesti tuotetuilla biokemikaaleilla on varmasti kysyntää tulevina vuosina.”

Mikael Lagerblom Metsä Fibren Euroopan myynnistä vastaava johtaja, Wiesbaden, Saksa. Hän on työskennellyt selluteollisuudessa lähes 30 vuoden ajan.

63

Powered by