Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Asiakkaamme

Vastuullista yhteistyötä

MARJA BERISA, Kuva: Sofidel

Sofidel-konserni arvostaa Metsä Fibren globaalia toimintaa. Euroopan toiseksi suurin ja USA:n viidenneksi suurin pehmopaperin valmistaja toimii 13 maassa eri puolilla maailmaa.

Sofidel-konsernin perustivat vuonna 1966 kaksi italialaista perhettä: Stefanit ja Lazzareschit. Nykyään yritys on maa- ilman suurimpia hygienia- ja muiden kotikäyttöön suun- nattujen pehmopapereiden valmistajia. Sofidelin ja Metsä Fibren yhteistyö juontaa juurensa 1990-luvun puoliväliin. Raaka-aineena käytettävän sellun hankinnasta Sofidelilla vastaavan johtaja Andrea Piazzollan mukaan yhteistyö on paljon muutakin kuin liiketoimintaa. Se tarkoittaa myös yhteistä näkemystä fossiilittomista ratkaisuista, vastuulli- suudesta ja ympäristön arvostamisesta. ”Euroopan sellumarkkinat ovat varsin yhdenmukai- set. Kaikki valmistajat toimittavat korkealaatuista sellua hyvillä toimitusajoilla ja tarjoavat jälkimarkkinapalveluita sekä samankaltaisia hinnoittelurakenteita. Kilpailukykyyn liittyen suosimme toimittajia, jotka ajattelevat ympäristö- asioista selkeästi, systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti. Edellytämme esimerkiksi, että kumppaneillamme on toteuttamiskelpoinen suunnitelma fossiilittomaan tuo- tantoon siirtymisestä”, Piazzolla korostaa. Läheistä ja henkilökohtaista Yhteistyön alkaessa yritykset olivat kovin erilaisia kuin tänä päivänä. Metsä Groupin sellutuotantoa ja sellutehtaita

Suomessa hoiti tuolloin Metsä Botnia. Sofidel panosti kas- vuun, mutta oli vielä vahvasti perhekeskeinen yritys. ”Liikesuhteemme olivat läheiset ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitys oli äärimmäisen tärkeä. Tänä- kin päivänä Metsä Fibre on yksi avaintoimittajistamme”, Piazzolla sanoo. Hänen mukaansa Metsä Fibren globaali rooli on Sofi- delille merkityksellinen. Koska Sofidel toimii 13 maassa ympäri maailmaa ja käynnistää laajamittaista toimintaa USA:ssa, raaka-ainetoimittajien on pystyttävä hoitamaan logistiikka täsmällisesti maailmanlaajuisesti. Vastuullisuus keskeisessä asemassa Sofidelin tärkeimpiä strategisia tavoitteita ovat läpinäky- vyys, ympäristön ja maapallon arvostaminen sekä ihmi- sistä ja heidän hygieniastaan huolehtiminen. ”Ryhdyimme investoimaan päästöjen leikkaamiseen ja metsäkadon pysäyttämiseen ennen kuin siitä tuli trendikästä ja taloudellisesti kannattavaa. Sofidelin vastuullisen kasvun strategia on täysin linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoit- teiden kanssa, joilla ’pyritään rakentamaan inklusiivinen, vastuullinen ja kestävä tulevaisuus ihmisille ja maapallolle’ vuoteen 2030 mennessä.”

64

Powered by