Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Vuosisäästö, joka pehmopaperikoneella voidaan saavuttaa Metsä Fibren jauhatusauditoinnin osoittamien kehitystoimenpiteiden avulla

Metsä Fibre toteuttaa vuosittain kymmeniä jauhatusauditointeja

Tyypilliset säästöt energia- ja kuitukustannuksissa ovat 1–5 euroa per tonni

Kehitystoimenpiteiden merkitys

Matala

Keskimääräinen

Korkea

Tuotanto 17,5 kt/v

> 15 000 €

> 35 000 €

> 75 000 €

Tuotanto 35 kt/v

> 35 000 €

> 75 000 €

> 150 000 €

Tuotanto 70 kt/v

> 75 000 €

> 150 000 €

> 300 000 €

kuituraaka-aineista ja viiravesistä. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kemikaalitoimittajien kanssa. Tämän jälkeen näytteet analysoidaan, ja asiakas saa raportin kuitujen ja hienoaineiden tilanteesta. Lisäksi Metsä Fibren tekniset asiantuntijat antavat toimenpide- ehdotuksia, joilla prosessia voidaan tehostaa. Suurimmat säästöt syntyvät useimmiten heti prosessin alkupäässä sellun jauhatuksessa, jossa tehtävät virheet kertautuvat muualle tuotantoprosessiin. Tärkeänä työkaluna sellun jauhatuksen auditoinnissa on teknisen asiakaspalvelun itse kehittämä ohjelma, jonka avulla jauhatuksen arviointi onnistuu helposti. ”Esimerkiksi jauhimen terätyypin vaihto on aina iso ja kallis investointi, jonka vaikutuksesta on oltava varma ennen päätöksentekoa. Kehittämämme ohjelman avulla voimme mallintaa jauhatusprosessia erilaisilla terävaihto­ ehdoilla ja selvittää jo etukäteen, mikä toimii parhaiten.” Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun työkalupakkiin kuuluu ohjelma, jolla voidaan simuloida paperin- ja kartonginvalmistuksen raaka-ainereseptejä ja hakea eri- laisia vaihtoehtoja välttyen turhilta koeajoilta.

”Fines Management Audit on lisäys perinteisiin palve- luihimme. Sitä eivät muut selluvalmistajat tarjoa. Olemme raaka-aineidemme parhaita asiantuntijoita ja tavoitteemme on, että asiakkaidemme tuotantoprosessit toimivat mah- dollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti.” •

Juho Rossi Teknisen asiakaspalvelun päällikkö, jolla on 15 vuoden kokemus paperiteollisuudesta. Vastaa Metsä Fibrellä Pohjois-Amerikan ja Turkin markkina-alueista.

75

Powered by