Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Teknologia

Fines Management Audit tarjoaa ainutlaatuista analyysipalvelua

TIMO SORMUNEN

Hienoaineet haltuun, materiaali- ja energiakulut kuriin, tuotantoprosessit puhtaammiksi ja tehokkaammiksi. Nämä ovat Fines Management Audit -palvelun tuottamia keskeisiä etuja, joita Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun ammattilaiset tarjoavat selluasiakkaille.

Paperi- ja kartonkiteollisuuden asiakkaat haluavat saada omat tuotantoprosessinsa materiaali- ja energiatehok- kaammiksi ja lopputuotteet entistä laadukkaammiksi. Haasteeseen pureutuvat päivittäin pintaa syvemmältä Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun asiantuntijat, joilla on analyysityössään apuna Fines Management Audit -palvelu. Palvelua tarjotaan pääasiassa asiakkaille, joilla on takanaan tiivis yhteistyö Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun kanssa. Uudessa palvelukonseptissa Metsä Fibren asiantuntijat eivät tarkastele pelkästään sellun jauhatusta, vaan käyvät laajemmin läpi märänpään tuotantoprosessia ja poimivat sieltä potentiaalisia parannuskohteita. Teknisen asiakaspalvelun päällikkö Juho Rossi kertoo, että ’Less is more’ -filosofia leviää nyt asiakaskunnassa kiih- tyvällä vauhdilla. Erityistä huomiota kiinnitetään tehtaiden kuitu- ja vesitaseisiin. ”Asiakkaamme haluavat hyödyntää raaka-aineet mah- dollisimman tehokkaasti ja vähentää veden käyttöä. Toki myös maailmantilanne vaikuttaa. Jos jostain raaka-aineesta on pulaa, joudutaan reseptejä säätämään sen mukaan.”

Katsastuksen kautta eteenpäin Hienoainetaseen analysointi voi olla avuksi muun muassa tehtaiden ajettavuusongelmien tai prosessiheilunnan syiden selvittämisessä. Rossi vertaakin uutta auditointi­ palvelua perinteiseen autokatsastukseen, jossa ajoneuvo käydään tarkasti läpi ja omistajalle annetaan lista mahdol- lisista puutteista ja korjauskohteista. Sopivilla toimenpiteillä voidaan parantaa hienoaineiden hallinnan lisäksi uuteaineiden hallintaa ja jauhatuksen kustannustehokkuutta. Sujuvammat ja tehokkaammat tuo- tantoprosessit tarkoittavat Rossin mukaan myös selkeitä säästöjä: hienoaineretentiota parantamalla voidaan säästää vuositasolla jopa satoja tuhansia euroja. Säästöä syntyy siitäkin, että tuotantohäiriöt ja -katkokset vähenevät ja huoltovälejä voidaan pidentää. Hienoaineiden väheneminen pienentää myös jätevesikuormitusta, ja pehmopaperitehtailla työturvallisuusriskiä. Tuotantosimulaatiot apuna analyyseissä Auditointipalvelun alussa selvitetään asiakkaan tuotan- non nykytilanne laajoilla näytteenotoilla vähintään kaikista

74

Powered by