Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Tutustu Mikael Engmaniin videolla

Ammattilainen

Selluosaaja Singaporessa

KATRI RIIHIVAARA, Kuva: Roope Permanto

Mikael Engman auttaa aasialaisia asiakkaita saamaan suomalaisesta sellusta parhaan hyödyn. Työssään hän opastaa asiakkaita myös vastuullisuusteemoissa.

Mikael Engman työskentelee Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun päällikkönä Kaakkois-Aasiassa. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus sellualalta. Aasiassa jo 15 vuoden ajan viihtynyt Engman hoitaa nykyistä teh- täväänsä Singaporesta käsin. Miten päädyit töihin sellun pariin? Minulle iskostui jo nuorena mieleen, miten tärkeitä met- sät ovat Suomen taloudelle. Siksi halusin työskentelemään metsäalalle ja opiskelin sellutekniikan diplomi-insinööriksi. Viimeiset 20 vuotta olen saanut kartuttaa osaamistani hyvin erilaisissa tehtävissä. Olen ollut mukana sellu­ tuotannossa, suunnitellut ja käynnistänyt tehtaita, ja nyt työskentelen asiakasrajapinnassa. Olen tehnyt töitä viidellä eri mantereella. Vuodesta 2017 lähtien olen työskennellyt Metsä Fibrellä ja koko tämän ajan Singaporessa. Mitä työhösi kuuluu? Tärkein osa työtäni on toimia Metsä Fibren teknisen myynnin tukena. Vastuualueellani on Kaakkois-Aasia. Tutustumme asiakkaidemme prosesseihin yhdessä Aasian myyntiorganisaatiomme ja paikallisen agenttimme kanssa ja selvitämme, miten voisimme palvella asiakkaitamme paremmin. Tyypillisesti työpäiväni koostuvat erilaisista lyhyemmistä ja pidemmistä projekteista, joissa esimerkiksi selvitämme paperitehdasasiakkaallemme, millaiset sekoitussuhteet toimisivat heidän tuotannossaan parhaiten. Tarvittaessa menemme syvemmälle asiakkaan tuotantoprosessiin ja keräämme dataa, jotta voimme optimoida sellun jauhatusta niin, että asiakas saa meidän sellustamme parhaan hyödyn. Viimeiset puolitoista vuotta olen myös ollut mukana myymässä sellua Australiaan. Se on tuonut uudenlaista lisähaastetta työhön.

Mitkä ovat Metsä Fibren etuja Aasian markkinoilla? Kilpailu on täällä kovaa. Myymme Kaakkois-Aasian mark- kinoilla pääasiassa Äänekosken tehtaaltamme tulevaa pitkäkuitusellua. Pohjoisen puun kuitu on hyvin erilaista verrattuna lämpimien maiden lehtipuihin. Havupuiden pitkäkuitusellu on vahvempaa ja sopii laadukkaampien papereiden tuotantoon. Etumme markkinoilla on erityisesti se, että emme pel- kästään myy sellua, vaan autamme asiakasta saamaan lisä- arvoa tuottamillamme palveluilla kuten teknisellä asiakas- palvelulla. Vastaavaa palvelua ei ole monilla tarjolla. Onko suomalaisuudesta etua? Suomalaisilla on luotettava maine. Me emme tyypillisesti lokeroi ihmisiä esimerkiksi tittelien perusteella, vaan koh- telemme muita tasa-arvoisesti ja rehdisti. Sitä arvostetaan täällä. Lisäksi Metsä Fibren yrityskulttuuri on avoin, suora ja luotettava ja se toimii hyvin erilaisissakin kulttuureissa. Suomi tunnetaan metsistään ja puhtaasta luonnosta. Asiakkaat pyytävät meiltä paljon koulutuksia vastuulli- suusteemoihin liittyen. Kiinnostus kestävän kehityksen teemoja kohtaan on selvästi kasvamassa täkäläistenkin asiakkaiden keskuudessa. Monelle aasialaiselle on yllätys, että meillä puut kasvavat keskimäärin 80-vuotiaiksi ennen kaatamista. Esimerkiksi akaasiat ja eukalyptuspuut kaadetaan jo 5–8-vuotiaina. Lisäksi ihastusta herättää se, että Suomessa on paljon luonnonmetsää ja sitä suojellaan. Olen iloinen, että saan osaltani olla tuomassa esiin Met- sän vastuullisuustavoitteita ja olen näin mukana luomassa kestävämpää huomista. •

77

Powered by