Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Metsä Fibre

Tuotteet & palvelut

Tuotteet

HAVUSELLU

LEHTIPUUSELLU

LEHTIPUUSELLU

Metsä Pine, Metsä Strong

Metsä Birch

Metsä High Yield

Valkaistu havusellu Metsä Pine (NBSK) ja valkaistu armeeraushavusellu Metsä Strong

Valkaistu lehtipuusellu Kemi Birch (BHKP)

Valkaistut kemihierre- massat (BCTMP)

KESTÄVÄN KEHITYKSEN PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN PALVELUT

TEKNISET PALVELUT

TOIMITUSKETJU- PALVELUT

Palvelut

Sellun analysointi ja benchmarking

Sellun seuranta RFID-tekniikan avulla

Sertifiointituki

Yhteinen ideointi ja toiminnan kehitys

Metsä Experience

Reseptisimulaatiot ja -optimoinnit

Sähköinen laskutus

Räätälöidyt verkko- koulutukset: sellu ja kestävä kehitys

Toimitus- ja laatutietoa Metsä Pulp Online -palvelusta

Sellun jauhatus­ arvioinnit

Avainluvut

No. 1 Markkina-asema

3,3 M t Selluntuotantokapasiteetti vuodessa Kemin biotuotetehtaan myötä tuotanto­ kapasiteettimme kasvaa 900 000 tonnilla.

Olemme maailman johtava valkaistun markkinahavusellun tuottaja.

4 Sellutehtaat

1 400 Henkilöstö (2021)

Sellutehtaamme sijaitsevat Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella.

100 000 Yksityiset metsänomistajat

omistavat Metsä Groupin ja turvaavat puuraaka-aineen hankintamme

78

Powered by