Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Lisätietoa kestävän kehityksen tavoitteistamme

Tutustu tuoreimpaan vuosikatsauksemme verkossaa

Lue lisää Metsä Fibrestä kotisivuiltamme

Kestävää kehitystä joka päivä

90 % Sertifioidun puun käyttö Käytämme pohjoista puuta, joka hankitaan vastuullisesti hoidetuista metsistä alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Tiedämme aina käyttämämme puun alkuperän.

Sähköenergian omavaraisuusaste Metsä Fibren tehtailla (2021)

151 %

Vuonna 2021 Metsä Fibren osuus Suomessa tuotetusta uusiutuvasta energiasta oli 11 prosenttia.

Uudistushakkuun jälkeen istutettujen puuntaimien määrä

Tavoitteenamme on fossiilittomien polttoaineiden osuus 100 %, fossiiliset CO2-päästöt 0 %

4

97 %

Vuonna 2021 fossiilittomien polttoaineiden osuus oli 97 prosenttia.

Uudistushakkuun jälkeen Suomessa istutetaan jokaisen kaadetun puun tilalle ainakin neljä uutta puuta.

Myyntiorganisaatio

Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka

Aasia ja Tyynen valtameren maat

Eurooppa

Kustaa Laine Johtaja, myynti, Amerikka & MEA

Harri Vertanen Johtaja, myynti, APAC

Sam Lin Aluemyyntijohtaja, APAC

Mikael Lagerblom Johtaja, myynti, Eurooppa

Alexander Koeberl Myyntijohtaja

Eurooppa

Antti Maltsin Myyntijohtaja

Katja Salmenkivi Myyntijohtaja, Biokemikaalit

Anders Westerholm Myyntijohtaja

Laura Rotatori Myyntipäällikkö

Bertrand Lamarque Myyntijohtaja

79

Powered by