Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Kemi

*Tuotekehitysvaiheessa

*

*

”Periaatteena on tuotannon sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen mah- dollisimman paljon lisäarvoa synnyttävissä uusissa biotuotteissa. Kaikkea emme tee itse, vaan haluamme luoda biotuotetehtaan ympärille yritys­ verkoston, jossa jokainen keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja vie osal- taan eteenpäin bio- ja kiertotaloutta”, Pehu-Lehtonen toteaa. Äänekoskella on useita esimerkkejä siitä, miten yhteistyökumppanit hyödyntävät sellua tai selluntuotannon sivuvirtoja erilaisten uusien bio- tuotteiden raaka-aineena. Näitä ovat muun muassa Kuura-tekstiilikuidut, pakkausteollisuudelle suunnattu 3D-kuitutuote Muoto® sekä rakenteilla oleva biometanolin jalostuslaitos. ”Vastaavia tuotteita voi tulla tuotantoon myös Kemissä, mutta uusia- kin biotuotteita haetaan jatkuvasti. Tutkimuskohteina ovat muun muassa ligniinin jalostus ja viherlipeäsakan hyödyntäminen esimerkiksi geo­ polymeereissa.” Laadukkaan ja kestävän selluntuotannon sekä sen rinnalle syntyvien uusien innovaatioiden ja kumppanuuksien kautta biotuotetehdas tur-

vaa paitsi Metsä Fibren, myös koko Kemin seudun tulevaisuutta vuosi- kymmeniksi eteenpäin. ”Vastuullisuudesta ja fossiilittomuudesta on tullut asiakkaillemme var- sin nopeasti entistä tärkeämpiä kriteerejä, ja pystymme näin vastaamaan heidän odotuksiinsa yhä tehokkaammin.” •

Dataa kerätään koko tuotantoprosessin matkalta.

42

Powered by