Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Kemi

Kumppanivalinnoissa on korostettu alusta alkaen hankkeelle asetet- tuja erittäin korkeita työturvallisuus- ja laatuvaatimuksia. Niiden lisäksi on painotettu aikataulujen pitävyyden tärkeyttä sekä proaktiivista har- maan talouden torjuntaa. ”Halusimme mukaan omien alojensa parhaat ammattilaiset, jotka ovat valmiita sitoutumaan tavoitteisiimme. Näin on käytännön tasolla myös tapahtunut”, Johansson toteaa. Kohti yhteisiä tavoitteita Valmet toimittaa Kemin biotuotetehtaalle kaikki pääprosessiteknologiat ja tehtaan automaatiojärjestelmän. Yrityksellä on työmaalla noin 85 henki- lön projektijohto, ja Valmetin alueilla työskentelee lähes 1 200 työntekijää. ”Kemin biotuotetehdasprojekti on meille merkittävä sekä työllisyyden että teknologian kehittämisen osalta. Suuri osa suunnittelutyöstä ja val- mistuksesta tehdään Suomessa”, Valmetin Sellu ja energia -liiketoiminnan johtaja Bertel Karlstedt kertoo.

Metsä Fibren ja Valmetin tavoitteet yhtyvät niin teknologian edistyk- sellisyyden kuin vastuullisuuden osalta. ”Me Valmetilla olemme esimerkiksi sitoutuneet vähentämään oman toi- mintamme hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia ja parantamaan teknolo- gioidemme energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kemin biotuotetehdas puolestaan on uraauurtava investointi, johon on valittu ympäristötehokkaimmat ja kestävimmät ratkaisut. Ne edustavat johtavaa vastuullisuustasoa minimoimalla päästöt ja hyödyntämällä sivu- virrat tehokkaasti”, Karlstedt sanoo. Huippuluokan projektiosaamista Kemin biotuotetehdas on merkittävä projekti myös sen suunnittelusta vastaavalle AFRYlle. Pohjoismaiden suurin suunnittelutalo sai pöydälleen urakan, jonka parissa on työskennellyt parhaimmillaan satoja henkilöitä. Erilaisia suunnitteludokumentteja on kertynyt yli satatuhatta. ”Kokonaisuuden hahmottamista ovat helpottaneet modernit suunnit- telutyökalut ja digitaalinen alusta. Ne yhdistävät eri osapuolten tiedot yhteen näkymään ja lopulta käyvän tehtaan järjestelmiin”, kertoo AFRYn prosessiteollisuusdivisioonan johtaja Nicholas Oksanen . Erikoiskehut hän antaa osaavalle ja kokeneelle projektiorganisaatiolle, joka on tuonut yhteen eri osapuolten avainhenkilöt. ”Töiden alkaessa kukaan meistä ei osannut kuvitella millaisiin poikkeus- järjestelyihin projektitiimit pandemia-aikana joutuvat ja kuinka uskomat- tomiin suorituksiin niissä on ylletty. Kemin biotuotetehdas on todellinen esimerkki tiiviistä yhteistyöstä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta”, Oksanen sanoo. •

”Halusimme mukaan omien alojensa parhaat ammattilaiset.”

45

Powered by