Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Lyhyesti

75 % Metsät peittävät yli 75 prosenttia Suomen maapinta- alasta. Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa.

12,6 % Suomessa on 2,9 miljoonaa hehtaaria suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä, joiden osuus metsä­ pinta-alasta on 12,6 prosenttia.

108 Suomen metsät

milj. m 3

kasvavat vuosittain noin 108 miljoonaa kuutiometriä.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Uuden sukupolven pakkausmateriaaleja

Anna palautetta lehdestämme!

Teemme Fibre-lehteä selluasiakkaillemme ja toivomme, että saamme palautetta lehden sisällöstä. Missä onnis- tuimme, missä voisimme parantaa? Mikä oli erityisen kiinnostavaa, mikä tarjosi uutta tietoa tai ilahdutti? Entä mistä aiheista olisi mukava lukea tulevissa numeroissa?

Voidaanko biopohjaisista polymeereistä tuottaa uusia pinnoitteita ja päällysteitä pakkausmateriaaleihin? Mikä on kuitupohjaisten materi- aalien potentiaali pakkausmateriaalien uudelleenkäytössä? Muun muassa näitä teemoja tutkitaan Metsä Groupin ja Fortumin perustamassa ExpandFibre-ekosysteemissä, jolle on myönnetty tutkimusrahoitusta yhteensä 70 miljoonaa euroa. Tähän mennessä ExpandFibre-ekosysteemin puitteissa on käyn- nistetty 12 merkittävää tutkimusprojektia. Metsä Groupille tärkeitä teemoja ovat pakkaukset, tekstiilikuidut, biokomposiitit sekä muut uudet kuitutuotteet. Tutkimusprojekteihin osallistuu useita asiantuntevia kumppaneita, joille nämä teemat ovat keskeisiä. Projekteissa on mukana myös Metsä Groupin asiakkaita. ExpandFibre-ekosysteemi tarjoaa mahdollisuuden jakaa näkö­ kantoja ja ideoita sellaisten toimijoiden seurassa, joita yhdistää sama näkemys kestävästä kehityksestä. Näin syntyvä innovaatio- ja yhteistyökumppanuus voi tuoda uusia näkökulmia ja yhteyksiä hankesuunnitteluun, oli sitten kyse yritysten omista tai yritysten ja tutkimuslaitosten välisistä projekteista.

Metsä Groupin ja Valmetin koetehtaalta vaihtoehtoja muovipakkauksille Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springin ja Valmetin yhteinen 3D-kuitutuotteen koetehdas Äänekoskella käynnistyi keväällä 2022. Koetehtaalla valmistetaan uutta Muoto®-tuotetta. Uusiutuvasta ja vastuullisesti kasvatetusta puuraaka-aineesta tehty Muoto® on erinomainen vaihtoehto muoville monissa loppukäytöissä, esimerkiksi erikokoisissa ja -muotoi­ sissa ruokapakkauksissa. Muoto® -tuotteen ominaisuuksia ja valmistus­ menetelmää kehitetään koetehtaassa ja tuotteen potentiaalia testataan markkinoilla. Jos markkinoiden kiinnostus ja tuotteen toimivuus pystytään osoitta- maan laajassa mittakaavassa, Metsä Group harkitsee suuremman tuotantolaitoksen rakentamista.

6

Powered by