Fibre-asiakaslehti 2022/2023

”Biokemikaaliemme avulla asiakkaamme voivat edistää biotaloutta, korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla yhdisteillä ja kehittää uusia vastuullisia tuotteita ja ratkaisuja.”

Landress Perez , joka toimii Argus Medialla Oleochemicals & Pine Chemicals -tiimin kansainvälisenä päätoimittajana. Hän on työskennellyt mäntypohjaisten kemikaalien markkina-analyytik- kona yli 13 vuoden ajan. Osuutta liikevaihdosta kasvatetaan merkittävästi Biokemikaaleilla on tärkeä osa myös Metsä Fibren strategiassa. Yhtiö on sitoutunut käyttämään puuraaka-aineen mahdollisim- man tarkasti ja tehokkaasti. Sellutuotannon sivuvirroista jaloste- taan kestävää kasvua luovien biotuotteiden raaka-aineita. ”Biokemikaaliemme avulla asiakkaamme voivat edistää bio- taloutta, korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla yhdisteillä ja kehittää uusia vastuullisia tuotteita ja ratkaisuja”, sanoo Metsä Fibren Euroopan myynnistä vastaava johtaja Mikael Lagerblom . Metsä Fibre valmistaa Metsä CTO -raakamäntyöljyä ja Metsä CST -raakasulfaattitärpättiä Äänekosken biotuotetehtaalla sekä Rauman, Joutsenon ja Kemin sellutehtailla. Tehtaiden yhteen- laskettu tuotantomäärä on noin 100 000 tonnia vuodessa. Yhtiö on Euroopan suurin mäntypohjaisten biokemikaalien tuottaja ja varautuu biokemikaalien kysynnän kasvuun. ”Vuonna 2021 biokemikaaleista tuli viisi prosenttia liikevaih- dostamme. Tavoitteemme on kasvattaa osuutta merkittävästi”, Lagerblom sanoo. Tulevan kasvun mahdollistaa Kemiin rakennettava uusi bio- tuotetehdas, joka nostaa raakamäntyöljyn ja raakatärpätin koko- naistuotantoa 50 000 tonnilla. Biotuotetehtaasta tulee pohjoisen pallopuoliskon tehokkain puuta jalostava tehdas. Se pystyy tuotta- maan sellun ohella noin neljä prosenttia maailmanmarkkinoiden tarvitsemista mäntypohjaisista biokemikaaleista.

Uusia biokemikaaleja tutkitaan Raakamäntyöljy ja raakatärpätti ovat valikoituneet biokemikaa- lien päätuotteiksi osin historiallisista syistä, kertoo Salmenkivi. ”Nämä kemikaalit ovat olleet käytössä vuosikymmeniä. Aluksi niitä vain poltettiin soodakattilassa energianlähteenä. Sitten loppukäyttömarkkinat kehittyivät, ja niistä alettiin valmistaa muita kemiallisia tuotteita. Kun vastuullisuuden merkitys kasvoi, mäntyöljystä ja tärpätistä tuli kaupallisesti yhä merkittävämpiä tuotteita” hän sanoo. ”Aiemmin ongelma oli, miten mäntyöljystä ja tärpätistä pääs- täisiin eroon. Nyt haasteena on tuottaa niitä tarpeeksi.” Osaa uusista biotuotteista tarvitaan sellutehtaiden fossiilivapaan tuotannon saavuttamisessa. Esimerkiksi mäntyöljystä voidaan erottaa pikiöljyä, jota voidaan käyttää poikkeustilanteissa fos- siilittomana tukipolttoaineena soodakattilassa ja meesauunilla. Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan meesauunien varsinaisena polttoaineena tullaan käyttämään puun kuoresta kaasuttamalla valmistettua fossiilitonta tuotekaasua. Myös yhtiön Äänekosken ja Joutsenon tehtailla hyödynnetään meesauunin polttoaineena puun kuoresta valmistettavaa tuotekaasua. Uudet ratkaisut syntyvät kumppanien avulla Sellun ja sahatavaran tapaan Metsä Group on myös biokemikaa- leissa nimenomaan perusraaka-aineen tuottaja. ”Emme jatkojalosta tuotteita itse. Etsimme kumppaneiksi yri- tyksiä, jotka jalostavat biokemikaaleja eteenpäin luoden näin uusia työpaikkoja ja edistäen kestävää kehitystä”, Lagerblom sanoo. Osa kumppaneista on liittynyt osaksi Metsä Fibren teollista eko- systeemiä. Näin on toiminut esimerkiksi Veolia, joka rakentaa

Leela Landress Perez Argus Media, Oleochemicals & Pine Chemicals -tiimin kansainvälinen päätoimittaja. Hän on perustanut markkinoiden seurantaa harjoittavan Oleochemicals Analytics -yrityksen, joka keskittyy ympäri maailmaa tuotettaviin uusiutuviin kemikaaleihin.

Katja Salmenkivi Metsä Fibren biokemikaalien myynnistä vastaava johtaja, Wiesbaden, Saksa. Salmenkivellä on kemian tekniikan tausta, ja hän on työskennellyt metsäteolli- suuden parissa lähes 25 vuoden ajan.

62

Powered by