Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteistamme ja niiden saavuttamiseksi tekemästämme työstä

Vastuullisuus

Katsaus kestävän kehityksen 2030 tavoitteisiin

Metsä Groupin vuodelle 2030 asettamat vastuullisuustavoitteet ovat hyvää vauhtia toteutumassa jopa ennakoitua nopeammin. Metsä Fibrellä on tärkeä rooli näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Tutustu vuoden 2021 lukuihimme.

Metsä Fibre on sitoutunut edistämään toiminnallaan vastuullista, hiilineutraalia ja resurssiviisasta toimintaa. Puhdas vesi, kiertotalous ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat asioita, joihin haluamme osaltamme tuoda ratkaisuja. Mittavat investoinnit Rauman uuteen mäntysahaan ja vuonna 2023 toimintansa aloittavaan Kemin biotuotetehtaaseen vauhdittavat matkaamme kohti tavoitteiden täyttymistä.

FOSSIILITTOMAT TEHTAAT

RAAKA-AINEIDEN JÄLJITETTÄVYYS

Tavoite 2030: Tehtaiden fossiiliset CO2–päästöt 0, fossiilittomien polttoaineiden osuus 100 %. Metsä Fibre 2021: Fossiilittomien polttoaineiden osuus 97 %.

Tavoite 2030: Kaikkien raaka-aineiden jäljitettävyys 100 %. Metsä Fibre 2021: Kaikkien raaka-aineiden jäljitettävyys 96 %. Puuraaka-aine on täysin jäljitettävissä ja tulee kestävästi hoidetuista metsistä ja kontrolloiduista lähteistä.

VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU

FOSSIILITTOMAT RAAKA-AINEET

Tavoite 2030: 100 % raaka-ainetoimittajista toimii asetettujen ympäristö-, sosiaalisten ja taloudellisten vastuullisuusvaatimusten mukaisesti (Supplier Code of Conduct). Metsä Fibre 2021: 97 % raaka-ainetoimittajista toimii yllä mainittujen vastuullisuusvaatimusten mukaisesti.

Tavoite 2030: Fossiilittomien raaka-aineiden osuus 100 %.

Metsä Fibre 2021: Fossiilittomien raaka- aineiden osuus 99,99 %, sellutuotannossa 100 %.

RESURSSITEHOKAS TUOTANTO

RESURSSITEHOKAS TUOTANTO

Tavoite 2030: Tuotannon kiinteät sivuvirrat hyödyn­ netään 100-prosenttisesti materiaaleina tai energiana. Metsä Fibre 2021: Tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen 85 %. Sellutuotannon sivuvirtana syntyvälle viherlipeäsakalle etsitään aktiivisesti uusia käyttömahdollisuuksia.

Tavoite 2030: Sellutehtaiden prosessiveden käyttöä vähennetään 25 % per tuotetonni vuoden 2018 tasosta. Metsä Fibre 2021: Prosessiveden käyttöä vähennetty –1 %.

TURVALLINEN JA TAPATURMATON TYÖYMPÄRISTÖ

VASTUULLINEN YRITYSKULTTUURI

Tavoite 2030: Tapaturmataajuus (LTA1) 0. Metsä Fibre 2021: Tapaturmataajuus 7,6.

Tavoite 2030: Eettisyysbarometrin tuloksena eettisyysindeksi 100 %. Metsä Fibre 2021: Eettisyysindeksi 83,5 %.

METSÄT

Tavoite 2030: Metsiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen 30 % vuoden 2018 tasosta.

Tavoite 2030: Tuotteisiin sitou- tuneen hiilen määrän lisääminen 30 % vuoden 2018 tasosta.

Tavoite 2030: Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen, lahopuun määrän lisääminen.

Nämä ovat Metsä Group -tason kestävän kehityksen tavoitteita ja Metsä Forestin kestävän kehityksen toimenpiteitä.

8

Powered by